Binance Options là gì? [Hướng dẫn giao dịch quyền chọn từ A-Z]

Binance Options là gì?

Binance Options là một phần của hệ sinh thái của Binance. Nó cho phép bạn giao dịch hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ (American Option).

Bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách

Bạn có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách dự đoán giá lên hoặc xuống trong khoảng thời gian nhất định.

Có thể sử dụng Binance Options trên thiết bị nào?

Hiện tai, bạn có thể sự dụng Binance Options trên các thiết bị Android và IOS thông qua ứng dụng Binance.

Những điều cần biết trước khi giao dịch quyền chọn trên sàn Binance

Có thể sử dụng Binance Options trên thiết bị nào?

Hiện tai, bạn có thể sự dụng Binance Options trên các thiết bị Android và IOS thông qua ứng dụng Binance.

Những điều cần biết trước khi giao dịch quyền chọn trên sàn Binance

  • CALL: Quyền chọn mua (bạn sẽ được lợi nhuận khi giá Bitcoin tăng).
  • PUT: Quyền chọn bán (bạn sẽ được lợi nhuận khi giá Bitcoin giảm).
  • Premium: Số tiền bạn phải trả để mua hợp đồng quyền chọn hay còn gọi là phí quyền chọn.
  • Strike Price: Mức giá bạn mua hợp đồng quyền chọn hay còn gọi là giá thực hiện.
  • Close Price: Còn được gọi là Settlement Price. Đây là giá thực hiện quyền chọn.
  • Expiry Date: Khoảng thời gian hợp đồng sẽ hết hạn.
  • Breakeven Price: Mức giá bạn sẽ hòa vốn.

Add Comment